Toepassingen van scheidingswanden

Hoewel de oorsprong van de ontwikkeling van TreNoMat scheidingswanden ligt binnen gebruik in sportaccommodaties, zijn TreNoMat wanden vrijwel overal toepasbaar.

Veruit de meeste wanden worden zoals wellicht bekend geplaatst in sporthallen en sportzalen, maar tegenwoordig zijn er veel meer toepassingen. Zo zijn TreNoMat wanden al geplaatst in kerkgebouwen en multiculturele centra, zwembaden, bedrijfshallen, dokloodsen, evenementen- en beurshallen, instructieruimtes etc.

In veilinggebouwen fungeert de TreNoMat wand bijvoorbeeld als klimaatscheiding en zorgt deze voor compartimentering van een grotere ruimte zodat deze moeiteloos kan worden aangepast aan de toegenomen vraag naar seizoensgebonden producten tegenover het veranderde aanbod van reguliere handelswaar. 
Denk bij dit voorbeeld aan de opsplitsing van voorraad gekoelde snijbloemen in combinatie met het opslaan van warmtegevoelige kamerplanten.

Tevens komt de TreNoMat wand in een industriële omgeving goed tot zijn recht als bijvoorbeeld productiescheiding, stof-, rook- of spatscherm of voor het creëren van (eventueel tijdelijke) opslagfaciliteiten

De mogelijkheid bestaat om wanden in plaats van moeilijk ontvlambaar conform norm DIN 4102 brandklasse B1 zelfs brandwerend uit toe voeren, geheel conform de norm voor niet brandbare bouwstoffen DIN 4102-A2. Gekoppeld aan een brandmeldinstallatie kunnen TreNoMat wanden in dit geval moeiteloos als brandscheiding fungeren in geval van calamiteiten.

De grote broer van de TreNoMat wand is de TreNoMat industriescheiding, welke is samengesteld uit horizontale banen  hoogwaardig en flexibel kunststof met daartussen per baanniveau een solide gegalvaniseerd hefraam. Hierdoor is deze afscheiding goed bestand 

tegen drukverschillen, tochtwerking en veranderende weersomstandigheden en biedt deze een goede uitkomst voor het (tijdelijk) afdichten van grote openingen in buitengevels bij bijvoorbeeld dokloodsen of productieruimtes. 

TreNoMat wanden kunnen ook worden voorbereid voor toepassing in een semi-buitenomgeving (overdekt) of voor gebruik in een zwembadklimaat.