Wandmaterialen

Naast de grote verscheidenheid aan inbouwmogelijkheden en toepassingsgebieden bestaan er ook verschillende wandafwerkingen oftewel wandmaterialen waaruit een TreNoMat wand opgebouwd kan worden.

De juiste keuze van wandmateriaal hangt af van de wensen van de gebruiker, de akoestische omstandigheden en eisen omtrent akoestiek, het toepassingsgebied en de technische mogelijkheden. Het basismateriaal bestaat uit een zware kern van polyesterweefsel, aan weerszijden bekleed met een kunststof in PVC-bevattende of PVC-vrije uitvoering. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen het wandmateriaal TreNoMat Acoustic en het traditionele wandmateriaal TreNoMat Standaard.

Het wandmateriaal TreNoMat Acoustic is samengesteld uit PVC-vrij kunststof met daarop aan de zichtzijde een geluidsaborberende vliesdoekbekleding, zodat dit materiaal naast geluidsisolerende werking tevens geluidsaborberende eigenschappen heeft. 

Het wandmateriaal TreNoMat Standaard is beschikbaar in zowel PVC-bevattende als PVC-vrije uitvoering, in verschillende doekzwaartes, maar beschikt standaard alleen over een geluidsisolerend vermogen.

Geluidsaborberende eigenschappen kunnen wel worden toegekend door het materiaal te voorzien van kleine perforaties met daarachter een absorptiedeken.

In de traditionele opbouw van een TreNoMat wand geeft toepassing van dergelijke perforaties echter een verlies op het gebied van geluidsisolatie omdat één van de twee wandvlakken diffuus wordt door de gaatjes.

Toepassing van 4 wandvlakken aan één opwikkelmechaniek biedt echter meer mogelijkheden.

Door de buitenste twee wandvlakken geperforeerd uit te voeren is de wand aan beide zichtzijden geluidsaborberend en tegelijkertijd bieden de twee binnenste niet-geperforeerde wandvlakken voldoende dekking met betrekking tot geluidsisolatie.

Naast bovengenoemde wandmaterialen bestaat ook nog de mogelijkheid de wandvlakken uit te voeren in speciaal textiel Columbus Trend Trevira CS wat ook bij onze theaterproducten wordt gebruikt voor blinderingen en toneelstofferingen. In deze uitvoering wordt de wand meestal voor een 'harde gevel' geplaatst waardoor deze bijdraagt aan de beheersing van nagalmtijd en flutterecho's.
Naast het beïnvloeden van de akoestiek in grote ruimtes heeft een dergelijke uitvoering vaak ook een decoratieve functie. 

Columbus Trend Trevira CS voldoet evenals regulier wandmateriaal aan de norm DIN 4102 B1 met betrekking tot brandveiligheid en is verkrijgbaar in 20 verschillende kleuren.

Alle wandmaterialen zijn moeilijk ontvlambaar conform de norm DIN 4102 B1, wat voor de meeste toepassingen toereikend is. 

Soms wordt er meer gevraagd van een dergelijke ruimtescheiding op het gebied van brandwerendheid en derhalve is er ook een speciaal brandwerend materiaal leverbaar, zodat de wand gebruikt kan worden als brandscherm bij calamiteiten.

Ook kunnen uitvoeringen geleverd worden waarbij in plaats van gesloten wandmateriaal een net wordt toegepast of een combinatie van gesloten wandmateriaal met daarboven een net.