Service en onderhoud

Onderhoud

Onderhoudsdienst

Elektrisch optrekbare scheidingswanden worden door de Arbeidsinspectie gerangschikt onder 'Deuren en beweegbare hekken'. Volgens genoemde voorschriften en ARBO-richtlijnen zijn gebruikers van elektrisch optrekbare scheidingswanden verplicht om tenminste éénmaal per jaar een onderhoudsbeurt te laten uitvoeren door een deskundige partij.

TreNoMat beschikt over een uitstekend functionerende eigen onderhoudsdienst met gespecialiseerde gecertificeerde servicemonteurs en ons bedrijf is VCA* gecertificeerd
Door het afsluiten van een onderhoudscontract worden uw zorgen onze zorgen en blijven de scheidingswanden veilig en in optimale conditie.

Onderhoudscontract

Voordelen van een onderhoudscontract zijn:

  • De veiligheid van de installatie is gewaarborgd waardoor het risico op ongevallen als gevolg van een technisch mankement bij normaal gebruik vrijwel uitgesloten kan worden.
  • De installatie wordt up-to-date gehouden. Als er bij wijzigingen in de ARBO-voorschriften aanpassingen aan de installatie uitgevoerd dienen te worden, worden deze tijdens de onderhoudsbeurt geïnventariseerd en ontvangt u een kostenoverzicht van de uit te voeren aanpassingen.
  • Kleine reparatiewerkzaamheden en nastelwerkzaamheden e.d. worden direct uitgevoerd.
  • Na het melden van een storing wordt u zo snel mogelijk geholpen door één van onze servicemonteurs. 

Wij hebben na de jaarlijkse onderhoudsbeurt een compleet overzicht van uw installatie inclusief foto's, waardoor sommige vragen op afstand beantwoord kunnen worden en hierdoor soms onnodige kosten vermeden worden.

Prognose levensduur

Nadat een jaarlijkse onderhoudsbeurt aan een TreNoMat wand heeft plaatsgevonden wordt middels een speciale rapportage (prognose levensduur) een indicatie gegeven van de te verwachten vervangingstermijnen per onderdeel en de daarbij behorende vervangingswaarde.

Hierbij wordt tevens een indicatie gegeven van de kosten voor eventuele totale vervanging van de installatie.
Bij het opstellen van de prognose levensduur wordt rekening gehouden met de volgende factoren:

  • De huidige staat van de scheidingswand.
  • De kwaliteit van de toegepaste materialen.
  • De gebruiksintensiteit.
  • De geldende wettelijke voorschriften. 

Wanneer een onderdeel voor vervanging in aanmerking komt wordt er een offerte verstrekt waarin een opgave wordt gedaan van de hiervoor geldende kosten.

De prognose levensduur is een handig hulpmiddel bij het reserveren van budgetten en voor het vaststellen van een meerjarenbegroting en/of onderhoudsplan en doet tevens dienst als vervangingswaarde bij opgave aan uw verzekering.  Op deze manier wordt u niet met vervelende verrassingen geconfronteerd en kunt u altijd rekening houden met toekomstige uitgaven.

Indien u interesse heeft in deelname aan ons onderhoudsprogramma kunt u contact met ons opnemen voor vrijblijvende informatie over dit onderwerp.

service